Schools


Medical Centre in Warsaw has been providing services for patients in Warsaw for over eighty years since 1929.

Schools

Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera
ul. Jagiellońska 13-15; 85-067 Bydgoszcz
www.amb.bydgoszcz.pl

Dział ds. Studenckich:
tel. (+48 52) 585 33 86 do 88, 585 36 66
e-mail: dydaktyka@amb.bydgoszcz.pl

Wydział Lekarski:
tel. (+48 52) 585 33 98, 585 33 94, 585 33 97; fax (+48 52) 585 33 95
e-mail: dzieklek@amb.bydgoszcz.pl
Kierunki: lekarski, biotechnologia.

Wydział Farmaceutyczny:
tel. (+48 52) 585 33 99, 585 34 00, 585 34 01
Kierunki: farmacja, analityka medyczna (ze specjalnościami: biomedycyna laboratoryjna i biomedycyna informatyczna), analityka medyczna.

Wydział Nauk o Zdrowiu:
tel. (+48 52) 585 34 50, 585 34 52, 585 34 53; fax (+48 52) 585 34 51
Kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne (ze Specjalnościami: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia), zdrowie publiczne, fizjoterapia.

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Pasteura 1; 50-367 Wrocław
tel. (+48 71) 784 10 01, 784 00 01; fax (+48 71) 784 01 09
e-mail: rektor@am.wroc.pl
www.am.wroc.pl

Wydział Lekarski:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5; Wrocław
tel. (+48 71) 784 11 71, 784 11 62
Kierunki: lekarski.

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:
pl. Nankiera 1; Wrocław
tel. (+48 71) 344 70 81, 344 22 77
Kierunki: farmacja, analityka medyczna, studia międzyuczelniane w zakresie inżynierii materiałowej i biotechnologii.

Wydział Zdrowia Publicznego:
ul. K. Bartla 5; Wrocław
tel. (+48 71) 341 95 33, 341 91 07
Kierunki: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zarządzanie instytucjami opieki zdrowotnej i społecznej

Podyplomowe Studium Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego:
Kierunki: menedżer ochrony zdrowia, orzecznictwo i ubezpieczenia, aparatura i pomiary, informacja medyczna.

Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego:
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 5; Wrocław
tel. (+48 71) 784 11 55, 784 11 56

Akademia Medyczna w Gdańsku
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3a; 80-210 Gdańsk
tel. (+48 58) 349 22 22
www.amg.gda.pl

Rektorat:
Dębinki 7; 80-211 Gdańsk
tel. (+48 58) 349 10 00, 349 12 02, 349 12 01, 349 12 09; fax (+48 58) 520 40 38
e-mail: rektor@amg.gda.pl

Wydział Lekarski:
tel. (+48 58) 349 14 01; fax (+48 58) 349 10 06
e-mail: deanmed@amg.gda.pl
Dział ds. Studenckich:
tel. (+48 58) 349 10 05, 349 12 06, 349 12 05, 349 12 04; tel./fax. 349 12 06
e-mail: bkozier@amg.gda.pl
Kierunki: lekarski (polski i anglojęzyczny).

Oddział Stomatologiczny:
Kierunki: stomatologia, zdrowie publiczne.

Oddział Zdrowia Publicznego:
Kierunki: zdrowie publiczne, fizjoterapia.

Oddział Pielęgniarstwa:
Kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo.

Wydział Farmaceutyczny:
Al. Gen. J. Hallera 107; 80-416 Gdańsk
tel. (+48 58) 349 32 00, 349 32 01, 349 31 99; tel./fax (+48 58) 349 32 06
e-mail: dfarma@amg.gda.pl
Kierunki: farmacja, analityka medyczna.

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (UG-AMG)
ul. Kładki 24; 80-822 Gdańsk
tel. (+48 58) 301 04 10, 301 22 41 w. 320
Kierunki: biotechnologia.

Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
ul. Warszawska 14; 40-006 Katowice
tel. (+48 32) 208 35 55, 251 49 64; fax (+48 32) 208 35 61
e-mail: rektor@infomed.slam.katowice.pl
www.slam.katowice.pl

Prorektor ds. Nauki:
tel. (+48 32) 208 35 31; fax (+48 32) 208 36 05
e-mail: rekna@infomed.slam.katowice.pl

Wydział Lekarski w Katowicach:
ul. Medyków 18
40-752 Katowice
tel. (+48 32) 252 17 39
tel./fax (+48 32) 208 86 63
e-mail: hkrzysik@slam.katowice.pl

Wydział Lekarski i Oddział Stomatologiczny w Zabrzu:
pl. Traugutta 1; 41-800 Zabrze
tel. (+48 32) 271 26 41, 271 72 19 w. 292, 271 72 17 w. 292
e-mail: dziekzab@slam.katowice.pl

Wydział Farmaceutyczny i Oddział Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu:
ul. Ostrogórska 30; 41-200 Sosnowiec
Dziekanat:
tel. (+48 32) 292 55 09, 292 55 41 w. 37; tel./fax (+48 32) 292 54 05
e-mail: dziekanat-farmacja@farmant.slam.katowice.pl

Wydział Opieki i Oświaty Zdrowotnej w Katowicach: ul. Medyków 12; Katowice-Ligota
Dziekanat:
tel. (+48 32) 208 86 67; tel./fax (+48 32) 252 56 49
e-mail: zgasior@slam.katowice.pl, mpietrzyk@slam.katowice.pl

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu:
ul. Piekarska 18; 41-902 Bytom
tel. (+48 32) 386 23 26
e-mail: epikat@slam.katowice.pl

Akademia Medyczna w Lublinie
al. Racławickie 1; 20-059 Lublin
tel. (+48 81) 532 46 33; fax (+48 81) 532 89 03
www.am.lublin.pl

Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym i Oddziałem Stomatologicznym:
tel. (+48 81) 532 10 69
Kierunki: lekarski, stomatologia.

Wydział Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej:
20-059 Lublin, al. Racławickie 1, tel. (+48 81) 532 23 34
Kierunki: farmacja apteczna, farmacja apteczno-zielarska, analityka farmaceutyczna i środowiskowa

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Zaocznym
20-059 Lublin, al. Racławickie 1, tel. tel. (+48 81) 532 72 21, 532 21 28
Kierunki: pielęgniarski, położniczy, elektrokardiologia, fizykoterapia.

Uniwersytet Medyczny /Łódź/
al. Kościuszki 4; 90-419 Łódź
tel. (+48 42) 632 51 00; fax (+48 42) 632 23 47
www.am.lodz.pl

Rektorat:
tel. (+48 42) 632 21 13; fax (+48 42) 630 07 07
e-mail: rektor@rkt.am.lodz.pl

Wydział Lekarski:
Kierunki: lekarski, pielęgniarstwo.

Wydział Wojskowo-Lekarski:
Kierunki: lekarski.

Wydział Lekarsko-Dentystyczny:
Kierunki: stomatologia, techniki dentystyczne.

Wydział Farmaceutyczny:
Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia

Wydział Fizjoterapii:
Kierunki: fizjoterapia.

Wydział Nauk o Zdrowiu:
Kierunki: zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, kosmetologia.

Akademia Medyczna w Białymstoku
ul. Kilińskiego 1; 15-089 Białystok
tel. (+48 85) 748 54 00
amb.ac.bialystok.pl

Biuro Rekrutacji i Promocji:
tel. (+48 85) 748 54 73, 748 54 72

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Oddziałem Pielęgniarstwa i Oddziałem Fizjoterapii:
tel. (+48 85) 748 54 78; fax (+48 85) 748 54 16
e-mail: dzwl@amb.edu.pl
Kierunki: lekarski, stomatologia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne.

Wydział Farmaceutyczny: tel. (+48 85) 748 54 31; fax (+48 85) 748 54 88
e-mail: dziekfar@amb.edu.pl
Kierunki : farmacja, analityka medyczna, zdrowie publiczne ze Specjalnością dietetyka.

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego /Poznań/
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań
tel. centrali: (+48 61) 854 60 00
www.usoms.poznan.pl

Rektorat:
tel. (+48 61) 852 03 42; fax (+48 61) 852 04 55
e-mail: rektor@amp.edu.pl

Wydział Lekarski I:
61-701 Poznań, ul. Fredry 10,
tel. (+48 61) 854 60 00; fax (+48 61) 852 04 55
e-mail: dwl1@amp.edu.pl
Kierunki: lekarski.

Wydział Lekarski II:
60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 79,
tel./fax (+48 61) 847 74 89
e-mail: dwl2@amp.edu.pl;
Kierunki: stomatologia.

Wydział Farmaceutyczny:
61-701 Poznań, ul. Fredry 10,
tel. (+48 61) 854 60 00; fax (+48 61) 852 04 55
e-mail: dwf@amp.edu.pl;
Kierunki: farmacja, analityka medyczna.

Wydział Nauk o Zdrowiu:
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
tel./fax (+48 61) 847 74 96
e-mail: dwnoz@amp.edu.pl
Kierunki: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne.

Medical High Schools in Poland
Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
ul. Rybacka 1; 70-204 Szczecin
tel. centrali: (+48 91) 480 07 00; tel. (+48 91) 480 08 00; fax (+48 91) 480 07 05
www.pam.szczecin.pl

Biuro Rekrutacji PAM
tel. (+48 91) 480 08 16-17
Wydział Lekarski
Wydział Stomatologii
Wydział Pielęgniarski
tel. (+48 91) 480 08 14-15; fax (+48 91) 480 08 14
e-mail: wydzpiel@sci.pam.szczecin.pl
Kierunki: lekarski i stomatologia.

Program angielskojęzyczny:
tel. (+48 91) 480 08 10
e-mail: ep@sci.pam.szczecin.pl

Akademia Medyczna w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 61; 02-091 Warszawa
tel. (+48 22) 572 01 01, 572 01 51; fax (+48 22) 572 01 61
www.amwaw.edu.pl

Biuro Obsługi Władz Uczelni:
tel. (+48 22) 572 01 16; fax. (+48 22) 572 01 76
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym:
Dziekanat I Wydziału Lekarskiego:
tel. (+48 22) 572 02 08; fax (+48 22) 572 02 66
e-mail: krawczdziekan@akamed.waw.pl

Dziekanat Oddziału Stomatologicznego:
tel. (+48 22) 572 02 13; fax (+48 22) 572 02 73
e-mail: hwanyura@akamed.waw.pl
Kierunki: lekarski, stomatologia (techniki dentystyczne), elektroradiologia.

II Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim i z Oddziałem Fizjoterapii:
Dziekanat II Wydziału Lekarskiego:
tel. (+48 22) 572 05 02; fax (+48 22) 572 05 62
e-mail: mariap@akamed.waw.pl
Kierunki: lekarski (nauczanie w języku polskim), lekarski (nauczanie w języku angielskim), fizjoterapia.

Wydział farmaceutyczny
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego:
ul. Banacha 1; 02-097 Warszawa
tel./fax (+48 22) 572 07 87
e-mail: dziek@farm.amwaw.edu.pl
Kierunki: farmacja, analityka medyczna.

Wydział Nauki o Zdrowiu:
Dziekanat Wydziału Nauki o Zdrowiu:
tel. (+48 22) 572 05 09, 572 05 59, 572 05 63; fax (+48 22) 572 05 80
Kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne (dietetyka, ratownictwo medyczne).

Wydział Studiów Podyplomowych:
Dziekanat Wydziału Kształcenia Podyplomowego: